TIFF sang PDF

  • Bước 1: Gửi các tệp PDF bằng cách nhấp vào trình tải tệp ở phía bên phải.
  • Bước 2: Theo dõi tiến trình chuyển đổi.
  • Bước 3: Bạn sẽ thấy một nút tải về. Nhấp vào đó để có được tệp PDF của bạn.

TIFF 2 PDF

Uploading...

Chuyển đổi miễn phí từ TIFF sang PDF.

Bộ chuyển đổi của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ hình ảnh TIFF nào thành PDF chỉ bằng cách gửi nó. Công cụ này cho phép bạn chuyển đổi nhiều tệp TIFF sang PDF tùy ý.

Tạo file PDF từ ảnh TIFF.

Tạo file PDF từ hình ảnh TIFF có thể cần thiết, ví dụ như nếu bạn muốn chia sẻ chúng trên Web. Hầu hết mọi người đều biết cách mở file PDF nhưng không phải file TIFF. Do đó, tốt hơn là chuyển đổi hình ảnh trước khi chia sẻ chúng.

Miễn phí hoàn toàn.

Bạn vừa tìm thấy nơi hoàn hảo để thực hiện chuyển đổi hình ảnh TIFF miễn phí. Dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Dịch vụ này không có phí ẩn.

Chất lượng PDF cao.

Khi tạo tệp PDF của bạn, chúng tôi cố gắng đạt được sự cân nhắc lý tưởng giữa kích thước tệp PDF và nén hình ảnh.

Thành viên của Ứng dụng Chuyển đổi

TIFF files cũng có thể chứa nhiều hình ảnh. Nếu bạn gửi một tệp TIFF nhiều trang cho trình chuyển đổi này, nó sẽ tự động tạo một tệp PDF nhiều trang từ nó.

Bảo vệ riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Ứng dụng chuyển đổi sẽ xóa các tệp của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi ngay sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc xem bất kỳ tệp nào.