CHUYỂN ĐỔI JPG SANG PDF

  • Bước 1: Chọn một hoặc nhiều hình ảnh JPG mà bạn muốn chuyển đổi sang PDF. Bạn có thể chọn nhiều tệp bằng cách nhấn phím "Shift" hoặc "Ctrl" trên bàn phím.
  • Bước 2: Lean back - quả đổi từ JPG sang PDF sẽ bắt đầu tự động sau khi gửi các tập tin.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển đến trang tải về. Trong trường hợp bạn đã gửi nhiều hơn một tệp JPG, bạn sẽ nhận được cả tệp PDF cho mỗi hình ảnh JPG và một tài liệu PDF tổng hợp chứa tất cả các hình ảnh (Được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tên tệp ban đầu).

JPG 2 PDF

Uploading...

Chuyển đổi JPG sang PDF

Bộ chuyển đổi của chúng tôi cho phép bạn chuyển đổi bất kỳ JPG nào thành PDF chỉ bằng cách gửi nó.

Tạo file PDF từ hình ảnh

Tạo file PDF từ hình ảnh có thể cần thiết ví dụ như khi bạn muốn bao gồm chúng vào tài liệu LaTEX.

Miễn phí bất kỳ phí nào.

Bạn vừa tìm thấy chỗ hoàn hảo để thực hiện chuyển đổi JPG sang PDF miễn phí. Dịch vụ của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí. Không có phụ phí ẩn.

Chất lượng PDF cao

Khi tạo PDF của bạn, chúng tôi cố gắng đạt được sự cân đối lý tưởng giữa kích thước tệp PDF và nén hình ảnh JPG.

Thành viên của Ứng dụng Chuyển đổi

Dịch vụ này là một thành viên tự hào của Ứng dụng Converter, một bộ sưu tập duy nhất các dịch vụ chuyển đổi dữ liệu.

Bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Các tệp của bạn sẽ được xóa khỏi máy chủ của chúng tôi ngay sau khi chuyển đổi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ hoặc chỉ xem chúng.