GIF sang MNG.

  • Bước 1: Gửi hình ảnh GIF mà bạn muốn chuyển đổi sang MNG vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang MNG hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống tệp MNG của bạn.

GIF 2 MNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi GIF sang MNG.