GIF thành XPM

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi GIF sang XPM, hãy gửi hình ảnh GIF bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra XPM của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống hình ảnh XPM của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

GIF 2 XPM

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi GIF sang XPM