JNG thành ICO.

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên hình ảnh JNG của bạn vào bộ truyền tải của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo thả hình ảnh của bạn hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ JNG sang ICO hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và lấy hình ảnh đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JNG 2 ICO

Uploading...
Biểu đồ minh họa: Chuyển đổi JNG thành ICO