JPEG đến CDR

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JPEG sang CDR, chỉ cần gửi hình ảnh JPEG bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ JPEG sang CDR sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPEG 2 CDR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPEG thành CDR