Chuyển đổi GSM

  • Bước 1: Gõ định dạng đầu ra mong muốn cho âm thanh GSM vào trường tìm kiếm, nằm bên phải. Nếu cần chuyển đổi sang GSM, chỉ cần chọn 'sang GSM'.
  • Bước 2: Nhấp vào 'Tiếp theo' để di chuyển tiếp và truy cập giao diện tải lên, nơi bạn có thể chọn các tệp tin mà bạn muốn chuyển đổi thành hoặc từ GSM.
  • Bước 3: Tải lên tập tin âm thanh GSM của bạn và đợi quá trình chuyển đổi mềm mại và nhanh chóng sẽ biến tập tin thành định dạng mong muốn. Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, chỉ cần nhấp vào nút 'Tải xuống' để lấy và lưu tập tin đã được định dạng mới của bạn.

Chuyển đổi GSM thành:

Chỉ cần chọn định dạng đầu ra ở trên và bắt đầu chuyển đổi các tệp âm thanh GSM ngay lập tức. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn miễn phí.