ICO đến TGA

  • Bước 1: Gửi hình ảnh ICO bạn muốn chuyển đổi sang TGA sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang TGA hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh TGA của bạn.

ICO 2 TGA

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi ICO thành TGA