GIF sang TIF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi GIF thành TIF, chỉ cần gửi hình ảnh GIF bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Hãy chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ GIF sang TIF hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

GIF 2 TIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi GIF sang TIF