GIF thành PSD.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi GIF sang PSD, hãy tải lên hình ảnh GIF mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi hình ảnh từ GIF sang PSD sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh PSD của bạn vào máy cục bộ.

GIF 2 PSD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi GIF sang PSD