GIF đến PSD

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi GIF sang PSD chỉ cần gửi hình ảnh GIF mà bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chuyển đổi hình ảnh từ GIF sang PSD sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu hình ảnh PSD của bạn cục bộ.

GIF 2 PSD

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi GIF thành PSD