JNG thành PDF.

  • Bước 1: Gửi file JNG bạn muốn chuyển đổi thành PDF vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi tạo đầu ra PDF của bạn.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi tối đa 20 hình ảnh cùng một lúc.

JNG 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JNG sang PDF