JPEG thành DNG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải ảnh JPEG của bạn lên công cụ tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả ảnh, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang DNG hoàn thành.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống hình ảnh DNG của bạn.

JPEG 2 DNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi file JPEG sang DNG