DNG đến JPEG

  • Bước 1: Gửi tệp DNG bạn muốn chuyển đổi sang JPEG sang hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ DNG sang JPEG sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp JPEG của bạn cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

DNG 2 JPEG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi DNG thành JPEG