ICO đến XBM

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi ICO thành XBM chỉ cần gửi hình ảnh ICO mà bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên ở bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang XBM hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống tệp XBM của bạn.

ICO 2 XBM

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi ICO thành XBM