JPEG thành GIF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JPEG sang GIF, chỉ cần gửi video JPEG mà bạn muốn chuyển đổi cho trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ JPEG sang GIF hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPEG 2 GIF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPEG thành GIF