JPEG sang ICO

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ JPEG sang ICO, chỉ cần tải lên video JPEG muốn chuyển đổi lên bộ tải lên ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một lát cho quá trình chuyển đổi từ JPEG sang ICO hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn hoàn toàn miễn phí!

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPEG 2 ICO

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi JPEG thành ICO