GIF thành JPEG

  • Bước 1: Gửi tệp GIF bạn muốn chuyển đổi sang JPEG vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Vui lòng đợi trong khi tạo ra đầu ra JPEG của bạn.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống video JPEG của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

GIF 2 JPEG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi GIF sang JPEG