Chuyển đổi GIF sang ICO.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi GIF thành ICO, chỉ cần tải lên tệp video GIF mà bạn muốn chuyển đổi vào phần tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

GIF 2 ICO

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi GIF sang ICO