JPEG sang JPG

  • Bước 1: Gửi video JPEG bạn muốn chuyển đổi thành JPG vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để lấy kết quả.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

JPEG 2 JPG

Uploading...
Hình vẽ minh họa: Chuyển đổi JPEG thành JPG