WMV sang SWF

  • Bước 1: Gửi video WMV bạn muốn chuyển đổi sang SWF vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng SWF hoàn thành.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video SWF của bạn vào máy cục bộ.

WMV 2 SWF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WMV sang SWF