PDF sang JPEG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PDF thành JPEG, hãy tải lên video PDF mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng JPEG hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu video JPEG của bạn vào bộ nhớ cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PDF 2 JPEG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PDF thành JPEG