PS sang JPG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi PS sang JPG, chỉ cần gửi tệp PS mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Hãy đợi một chút trong khi đầu ra JPG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống tệp JPG của bạn.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PS 2 JPG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PS sang JPG