Trang web đến SVG

  • Bước 1: Chọn hình ảnh trang web bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ trang web nào sang SVG bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ Webp sang SVG sẽ tự động bắt đầu và sẽ hoàn thành trong vòng vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp SVG của bạn cục bộ.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

WEBP 2 SVG

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi trang web thành SVG