Chuyển đổi JPG thành TEXT

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi JPG thành TEXT, hãy đăng tải ảnh JPG mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, việc chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi thành văn bản hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Với bộ chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh cùng một lúc. Kết quả sẽ bao gồm một tập tin văn bản cho mỗi hình ảnh và cũng có một tập tin văn bản kết hợp. Lưu ý rằng bộ chuyển đổi giả định rằng tất cả các hình ảnh đều có cùng ngôn ngữ.

JPG 2 TEXT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi JPG thành TEXT