ODG sang PPT

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách kéo và thả tệp ODG của bạn vào công cụ tải lên bên phải. Hoặc, nhấp vào công cụ tải lên để chọn tệp của bạn.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi đồ họa từ ODG sang PPT sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu đồ họa PPT của bạn vào máy.

ODG 2 PPT

Uploading...
Biểu đồ minh hoạ: Chuyển đổi ODG sang PPT