JPG thành TXT

  • Bước 1: Gửi hình ảnh JPG bạn muốn chuyển đổi sang TXT vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chuyển đổi hình ảnh từ JPG sang TXT sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Với trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể chạy OCR trên 20 hình ảnh cùng một lúc. Kết quả sẽ bao gồm một tệp văn bản cho mỗi hình ảnh cũng như một tệp văn bản kết hợp. Lưu ý rằng trình chuyển đổi giả định rằng tất cả các hình ảnh đều thuộc cùng một ngôn ngữ.

JPG 2 TXT

Uploading...
Biểu đồ minh họa: Chuyển đổi JPG sang TXT.