ICO thành WEBP

  • Bước 1: Chọn tệp ICO mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ ICO nào sang WEBP bằng cách tải lên hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào đó để tải xuống hình ảnh WEBP của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

ICO 2 WEBP

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi ICO sang WEBP.