ICO để TIFF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi ICO sang TIFF, hãy tải lên hình ảnh ICO mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Vui lòng đợi trong ít phút cho đến khi tệp TIFF của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu hình ảnh TIFF của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

ICO 2 TIFF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi ICO sang TIFF