M1V sang MKV.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M1V thành MKV, hãy tải tệp M1V mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ M1V sang MKV sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấn vào đó để tải xuống file MKV của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M1V 2 MKV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M1V thành MKV