M1V sang AVI

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M1V sang AVI, chỉ cần tải tệp M1V bạn muốn chuyển đổi lên trình tải tại phía bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng AVI hoàn tất.
  • Bước 3: Một khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống video AVI của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M1V 2 AVI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M1V sang AVI