M1V sang ALAC

  • Bước 1: Đưa video M1V mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng ALAC vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng ALAC hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về để lưu video ALAC của bạn xuống máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M1V 2 ALAC

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi M1V sang ALAC