M4V sang OGV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M4V sang OGV, chỉ cần gửi video M4V mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Vui lòng đợi trong khi đầu ra OGV của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M4V 2 OGV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi M4V sang OGV