M4V thành WMA

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M4V sang WMA, hãy đưa tệp M4V mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào để tải về video WMA của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M4V 2 WMA

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi M4V sang WMA