Chuyển đổi từ MARKDOWN sang LATEX

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách kéo và thả tài liệu MARKDOWN của bạn vào trình tải lên bên phải. Hoặc bạn có thể nhấp vào trình tải lên để chọn tài liệu của mình.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tài liệu từ MARKDOWN sang LATEX sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Bấm vào nó để nhận kết quả.

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể gửi lên đến 20 tệp MD và chuyển đổi sang LaTex cùng lúc.

MARKDOWN 2 LATEX

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MARKDOWN sang LATEX