Chuyển đổi từ MD sang TEX

  • Bước 1: Chọn tệp MD bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ tệp MD nào sang TEX bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Vui lòng chờ một chút trong khi đầu ra TEX của bạn được tạo.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Sử dụng trình chuyển đổi của chúng tôi, bạn có thể nộp lên đến 20 tệp MD và chuyển đổi sang LaTex cùng một lúc.

MD 2 TEX

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MD sang TEX