MKV thành M4A

  • Bước 1: Đưa video MKV mà bạn muốn chuyển đổi sang M4A vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MKV sang M4A hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải file âm thanh M4A của bạn về.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

MKV 2 M4A

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi MKV sang M4A.