MKV thành OGA.

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MKV sang OGA, chỉ cần gửi tệp MKV mà bạn muốn chuyển đổi đến trình tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MKV sang OGA hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

MKV 2 OGA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi định dạng MKV sang OGA