MOD thành MKV.

  • Bước 1: Đưa video MOD mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng MKV vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang MKV hoàn tất.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

MOD 2 MKV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MOD sang MKV