MOV sang AVI

  • Bước 1: Gửi video MOV mà bạn muốn chuyển đổi sang AVI qua hộp tải lên bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MOV sang AVI hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

MOV 2 AVI

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MOV sang AVI