Mov to VoB

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi MOV sang VOB chỉ cần gửi video Mov mà bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra VOB của bạn được tạo.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống tệp VOB của bạn.

MOV 2 VOB

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi MOV thành VOB