MOV sang VOB

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MOV sang VOB, chỉ cần gửi video MOV mà bạn muốn chuyển đổi lên phần tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra VOB của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào đó để tải xuống tệp VOB của bạn.

MOV 2 VOB

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MOV sang VOB