MOV được chuyển đổi sang HEVC.

  • Bước 1: Gửi tập tin MOV mà bạn muốn chuyển đổi sang HEVC vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi video từ MOV sang HEVC sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống video HEVC của bạn.

MOV 2 HEVC

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi MOV sang HEVC