MOV sang WEBP

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên video MOV của bạn qua trình tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể nhấp chuột vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi việc chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào nút đó để tải xuống tập tin WEBP của bạn.

MOV 2 WEBP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi định dạng MOV sang WEBP