AIFF sang FLAC

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AIFF sang FLAC, chỉ cần gửi tập tin âm thanh AIFF mà bạn muốn chuyển đổi lên bên tải lên ở bên phải. Ngay sau khi tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả về miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AIFF 2 FLAC

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi AIFF sang FLAC