Y4M sang MP4

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi Y4M sang MP4, chỉ cần tải lên video Y4M mà bạn muốn chuyển đổi vào trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và lấy tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

Y4M 2 MP4

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi Y4M sang MP4