MP3 thành MKV

  • Bước 1: Gửi tệp âm thanh MP3 mà bạn muốn chuyển đổi sang MKV vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ MP3 sang MKV sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

Thêm hình ảnh chồng lên: Bạn có thể thêm một hoặc nhiều hình ảnh chồng lên cho video MKV của bạn trong bước 2 sau khi tải lên file MP3.

MP3 2 MKV

Uploading..
Hình minh họa: Chuyển đổi MP3 thành MKV