MP3 thành TXT

 • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MP3 sang định dạng TXT, hãy gửi tệp âm thanh MP3 mà bạn muốn chuyển đổi đến công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
 • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
 • Bước 3: Khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống tệp TXT của bạn.

 • settings
  Phân biệt các người khác nhau.:
  Expert Settings: Customize codec options
 • MP3 2 TXT

  Uploading...
  Sơ đồ: Chuyển đổi MP3 sang TXT