MP4 thành TS

  • Bước 1: Gửi video MP4 mà bạn muốn chuyển đổi sang TS vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra TS của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải xuống video TS của bạn.

MP4 2 TS

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MP4 sang TS