MKV thành VOB

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MKV thành VOB, đơn giản chỉ cần tải lên video MKV mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi video từ MKV sang VOB sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành, nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

MKV 2 VOB

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi định dạng MKV sang VOB