MOV sang M4V

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi MOV sang M4V, hãy tải lên video MOV mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ MOV sang M4V hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nút đó để tải video M4V của bạn xuống.

MOV 2 M4V

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi MOV sang M4V