FLV sang WMV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi FLV sang WMV, hãy tải lên video FLV mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

FLV 2 WMV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi FLV sang WMV